โฉมหน้า The Star 8 พร้อมหมายเลข

27 ก.พ.

โฉมหน้า The Star 8

ใครคือ The Star 8 แปดคนสุดท้าย ซึ่งได้แก่

โดม จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม The Star 8 หมายเลข 1

ฮั่น อิสริยะ ภัทรมานพ The Star 8 หมายเลข 2

เฟรม ศุภัคชญา สุขใบเย็น The Star 8 หมายเลข 3

แคน อติรุจ กิตติพัฒนะ The Star 8 หมายเลข 4

สต๊อป วริษฐา จตุรภุช The Star 8 หมายเลข 5

สมายด์ โสรญา ฐิตะวชิระ The Star 8 หมายเลข 6

ฮัท จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร The Star 8 หมายเลข 7

แกงส้ม ธนทัต ชัยอรรถ The Star 8 หมายเลข 8

โฉมหน้า The Star 8 พร้อมหมายเลข

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: